Hvordan virker VEGATESTEN?

KLINIKKEN Sund Helse tilbyder Vegatest, hvor der er fokus på hele organismen. Vegatesten forener zoneterapi, akupunktur og homøopati i ét højteknologisk testapparat til diagnose og terapi. 

Vegatesten tager udgangspunkt i måling af ændringer af hudmodstanden efter stimulation af et akupunktur– eller triggerpunkt.

Dette er meget lig med måden, man foretager elektrokardiogram og måling af hjerneaktivitet.

Foto af Erik Røgild

Altså helt videnskabelige acceptable målinger.

Faktisk kan Vegatesten bedst sammenlignes med en løgnedetektor, der jo måler ændringer i hudmodstanden pga. den vegetative (uafhængig af viljen) respons, der kommer når man f.eks. bevidst lyver.

Ved Vegatesten drejer det sig selvfølgelig ikke om, at kroppen eller viljen lyver. Derimod, at nervebaneenderne giver en elektrisk hudreaktion, hvis man sender en for området normal elektrisk frekvens igennem et sted i bindevævet, der ikke fungerer normalt. F.eks. en irritation, inflammation eller lign. Den elektriske stimulation der kommer via de nervebaner der returnerer impulset (de afferente nervebaner), vil gå gennem problemområdet, give en elektrisk respons til rygmarven og returneres via de efferente nerver til huden, hvis modstand falder.

Kort sagt: På en målrettet elektrisk provokation af et sygt eller ubalanceret område i kroppen, vil kroppen reagere ved en ændring af hudens modstand. Dette kan måles af Vega-testeren. Heri ligger der på ingen måde nogen alternativ tankegang, kun biofysik.