Videnskabligt bevis

I et videnskabeligt observationsstudie fra 2009/2010 blev 2.000 Vegatests gennemgået og filtreret for kardiologiske (hjerte) indikationer. Herved blev 53 patienter ud af de 2.000 identificeret ud fra, at Vegatesten havde angivet et overvejende hjerteproblem.

Samtlige 2.000 patienter var kommet til lægen pga. almen ubehag eller ønske om et rutinemæssigt sundhedstjek.

Efterfølgende gennemgik de 53 patienter en klassisk medicinsk undersøgelse med elektrokardiogram og ekkokardiogram (ultralyd).

Denne undersøgelse godtgjorde, at der hos 51 ud af de 53 vegatestede patienter, faktisk var klare kliniske indikationer på hjerteproblemer. Typisk indikationer som hypertrofi, hjerteklapfejl og stenose. I et tilfælde blev der endda konstateret en aortaaneurisme, der førte til en akut livreddende operation.

Da ingen af disse patienter var bevidst om deres hjertefejl før Vegatesten, må resultatet siges at være statistisk signifikant og et klart bevis for Vegatestens validitet som diagnostiseringsværktøj